باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

برخی از فواید ژیمناستیک برای دستگاه عصبی عضلانی بدن

هفت رشته مختلف ژیمناستیک عبارتند از: ژیمناستیک هنری آقایان، ژیمناستیک هنرهای بانوان، ژیمناستیک موزون، ایروبیک، ترامپولین، آکروباتیک و ژیمناستیک جامع، در ذیل برخی فواید این ورزش پرداخته شده است.

ژیمناستیک جزو ورزش‌های قدیمی است که در عهده باستان نیز انجام می شده است. این ورزش هفت رشته مختلف دارد و از سنین پایین قابل انجام است.

ژیمناستیک پایه همه ورزش‌ها است. از سن سه سالگی ، کودکان می‌توانند ژیمناستیک را شروع کنند. از سن 9 تا 10 سالگی کودکان می‌توانند ژیمناستیک هنری، موزون، ترامپولین و اکروباتیک را آغاز کنند. مسابقات از سن 16 سالگی آغاز می‌شوند . بسیاری از ژیمناست‌ها در سن 30 سالگی به کار خود خاتمه می‌دهند. اگر کسی سالم باشد و در شرایط خوب بدنی به سر ببرد، هیچ چیز او را از ادامه این ورزش منع نمی‌کند.

هر کدام از رشته‌های ژیمناستیک خاصیت‌ها و ویژگی‌های خود را دارند. در کل انجام ژیمناستیک اگر متناسب با سن و شرایط بدنی باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. باید به هنگام انجام ژیمناستیک مراقب مفاصل بود و اگر مشکلی پیش آمد بهتر است برای مدتی این ورزش کنار گذاشته شود یا محدود شود. در این ورزش از ستون فقرات بسیار استفاده می‌شود و اگر ضربه و آسیبی به آن وارد شود، انجام این ورزش ناممکن خواهد شد.

در ترامپولین، آکروبات و ایروبیک، سیستم‌ قلبی – عروقی بسیار کار می‌کند، بنابراین باید تمرین و کنترل در این زمینه زیاد شود.

این ورزش به خصوص در سنین پایین فواید بسیاری به همراه دارد. همه مفاصل کار می‌کنند و در همه سنین باعث ایجاد آمادگی جسمانی می‌شود. همه رشته‌های ژیمناستیک فواید عصبی – عضلانی دارند. ایروبیک و ترامپولین توانایی‌های قلبی – عروقی و ریوی را افزایش می‌دهند.

از مشکلات متداول در ژیمناستیک می‌توان به سقوط کردن اشاره کرد. با این وجود طبق گزارش فدراسیون ژیمناستیک فرانسه هر ساله کمتر از 0.8 درصد حاشیه گزارش می‌شود و از این مقدار حادثه یک هشتم آنها جدی هستند. اکثر این حوادث پیچ خوردگی مچ پا ، زانو ، آرنج و مچ دست هستند. آسیب دیدگی‌ تاندون در این ورزش کمتر اتفاق می‌افتد. ژیمناستیک جزو ورزش‌های پر خطر به شمار می‌رود.

باشگاه ورزشی زاکی مشهد با بهره گیری مربیان حرفه ای به آموزش ژیمناستیک تا سن 11 سالگی می پردازد و تلاش می کند سهم ناچیزی در گسترش این ورزش در سنین پایه بردارد