باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

زاكي 2 افتتاح گرديد

باشگاه زاكي 2 در منطقه بلوار استقلال افتتاح گرديد

با توجه به استقبال زياد از شعبه 1 باشگاه زاكي توسط بانوان مشهد زاكي دو به فاصله يكسال از زاكي 1 افتتاح گرديد

زاكي 2 داراي فضاي وسيعتر داراي امكانات رفاهي بيشتري بوده و موقعيت مكاني مناسبتري براي اكثر دوستان در هر جاي مشهد كه باشند خصوصا خانمهايي كه در مناطق آزادشهر، زيباشهر، سجاد و فرامرز هستند مي باشد

زاكي 2 بر روي فيتنس تمركز بيشتري داشته است و رشته هاي متنوع ديگري علاوه بر رشته هايي كه در زاكي 1 برگزار مي كند را ارائه كرده است.

 

در زاكي 2 منتظر حضور شما دوستان گرامي هستيم

آدرس زاكي 2: 

بلوار استقلال- استقلال 2- چهارراه اول سمت چپ- پلاك 36

تلفن: 36075523