باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تبريك كسب مقام قهرماني استاني در رشته تكواندو (پاييز94)

:: قهرماني سركار خانم فهيمه بيات و راهيابي به مسابقات كشوري::

بدين وسيله كسب مقام قهرماني سركار خانم فهيمه بيات  در رشته تكواند در استان خراسان رضوي و و راهيابي ايشان به مسابقاتكشوري را به اين ورزشكار گرامي و باشگاه زاكي تبريك عرض مي نماييم.

اميدواريم با حسن مديريت و برنامه ريزي مناسب در آينده شاهد موفقيت هاي روزافزون براي ورزشكاران عزيز در باشگاه زاكي باشيم.