باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تغذیه مناسب پس از تمرین

تغذیه بعد از تمرین (مقابله با ترشح بی موقع کورتیزول) چه اهمیتی دارد؟

شاید خیلی از بدنسازان به خصوص بدنسازان مبتدی به خاطر عدم اطلاع از این نکات به نتیجه نمیرسند و یا به رشد دلخواه خود دست پیدا نمی کنند.
بعد از یک تمرین نسبتاً سنگین به جهت تحریک عضلات به رشد بدن ذخائر گلیکوژن خود را تا حدود زیادی از دست میدهد بدن برای ادامه حیات به گلیکوژن احتیاج دارد بنا براین برای مقابله با وضعیت به وجود آمده شروع به ترشح هورمون کورتیزل میکند. لازم به یادآوری است که بدن بدون وجود خیلی از هورمونها قادر به ادامه حیات میباشد ولی بدون وجود کورتیزول قادر به ادامه حیات نیست.
از یک طرف کورتیزول عامل اصلی تخریب بافت عضلات بدن میباشد.
پس تغذیه بعد از تمرین عامل اصلی در رشد عضلات بدن وتعیین سطح حرفه ای بودن ورزشکار میباشد .