باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

کاهش ورزن فوری

کاهش وزن فوری ایده آل خیلی از خانمهاست ولی

هرگز به دنبال کاهش وزن سریع نباشید، زیرا این‎کار چربی‎های بدنتان را از بین نمی‎برد، بلکه موجب کاهش آب بدن خواهد شد. کاهش سریع وزن پایدار نمی‎ماند و شما خیلی زود وزن از دست داده را باز می‎یابید. به دنبال روشی آهسته و پیوسته باشید. بهترین حالت کاهش وزن 500 تا 700 گرم در هفته است.