باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

ذهنیت های نادرست

تا حالا فکر کردین این مطالب غیر علمی از کجا میاد؟ کسانی که بدن سازی کار میکنند در جوانی بدنی زیبادارند ولی در پیری تمامی عضلات آنها به چربی تبدیل میشود!!!

این دیدگاه نادرست را دور بیندازید. هرگز ته چربی به عضله تبدیل میشود و نه عضله به چربی. بدیهی است که در صورتی که پس از سالها ورزش و تمرینات با وزنه, زیبا ترین بدن را نیز داشته باشید اما اگر برای یک مدت طولانی ورزش نکنید بدن شما هماننده دیگر بدن های معمولی افراد خواهد شد. دلیل اینکه از واژه معمولی استفاده شد این است که: بلی یک بدن بدون ورزش و تمرین یک بدن کاملا معمولی است که در جامعه در اغلب افراد مشاهده میکنیم, یک بدن با نقاط ضعف بسیار زیاد از نظر زیبایی و تناسب. چنانچه فردی بعد از ماه ها یا حتی سال ها ورزش به اندامی زیبا و متناسب دست می یابد دلیل آن وقت, انرژی و هزینه ای است که برای دست یابی به این بدن صرف کرده است. پس با گوش فرا دادن به سخنان افرادی که بنا به دلایلی در زندگی خود, خود را کاملا از دنیای ورزش دور نگه داشته اند و با دیدن اینکه افراد بسیاری با ورزش کردن و به خصوص تمرینات بدن سازی به اندامی ایده آل دست یافته اند, فقط غبطه می خورند و یا حسادت می ورزند, خود را از جامعه ورزشی و خانواده بزرگ پرورش اندام دور نکنید.

5 بدن سازی رشته ای است که آینده ندارد چون اگررهایش کنید دیگر آن همه زحمت به باد میرود و آن بدنزیبا را ندارید!!!!

برای پاسخ به این باور نادرست فقط یک سوال را بررسی می کنیم: کدام رزمی کار ورزیده را که میتواند پاهای خود را پس از سالها تمرین و تکرار 180 درجه باز نماید میشناسید که اگر یک سال اصلا تمرین نکند, بتواند همچنان انعطاف پذیری را در بدن خود داشته باشد؟! کدام قهرمان دو و میدانی جهان را میشناسید که اگر چندین ماه از تمرینات ورزشی دور بماند, میتواند همچنان رکورد دار دو ومیدانی باشد؟! کاملا مشخص است که اگر فردی با یک بدن معمولی بعد از ماه ها تمرین به اندامی زیبا دست یابد اما به دلایلی برای یک سال از تمرینات بدن سازی دور بماند, بدن وی دیگر تناسب دوران تمرین را ندارد. البته لازم به ذکر است که چنانچه همین شخص پس از ماه ها دوباره به تمرینات خود بپردازد به مراتب سریعتر به بدن متناسب خود دست خواهد یافت در مقایسه با افرادی که برای اولینبار در عمر خویش قصد دارند برای سلامت جسمی خود و اندامی متناسب, به ورزش بپردازند.