باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

بهترين زمان براي نوشيدن قهوه، چه زماني از روز است؟

بهترين زمان براي نوشيدن قهوه، چه زماني از روز است؟

كورتيزول، هورموني است كه قند خون رو افزايش مي دهد. اين هورمون در افراد سالم، ۲۰ تا ۳۰ دقيقه بعد از بيدار شدن از خواب شبانه و به ميزان ۵۰٪ افزايش پيدا مي كند. تا زماني كه مقدار كورتيزول در خون در بالاترين حد خود قرار داشته باشد، هوشياري رو تقويت كرده و به تنظيم ساعت شبانه روزي بدن،‌ كمك مي كند. به عبارتي،‌ خود بدن بدون نياز به كافئين و به طور طبيعي اين هوشياري رو از طريق كورتيزول و در زمان بيدار شدن از خواب شبانه به وجود مي آورد.

بهتر است كه از نوشيدن قهوه در ساعات ابتدايي صبح پرهيز كنيد زيرا مقدار كورتيزول موجود در خون به حداكثر ميزان خود رسيده است. اين خيلي مهم است كه در مصرف موادي مثل كافئين، زياده روي نكنيد. اگر قهوه رو زماني بنوشيد كه هورمون كورتيزول در بالاترين حد خود قرار دارد، يعني اگر قهوه رو بين ساعات ۸ تا ۹ صبح بنوشيد، نسبت به كافئين مقاوم مي شويد. افزايش مقاومت بدن نسبت به كافئين بدين معناست كه كافئين ديگر مثل سابق بر روي شما تأثير نخواهد كرد و مجبور هستيد كه كافئين بيشتري مصرف كنيد.
پس بهتر است قهوه را قبل از تمرین مصرف کنید.