باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

دچار كمبود عنصر اعجاز آور منيزيم هستيد؟

دچار كمبود عنصر اعجاز آور منيزيم هستيد؟

منيزيم، بيشتر از ۳۰۰ واكنش را در بدن ما تنظيم مي كند. افرادي كه منيزيم كافي مصرف مي كنند، قند خون و انسولين شان كمتر است. همان طور كه گفته شد، هر قدر كه قند و انسولين خون بيشتر باشند، ذخيره چربي در ناحيه شكم هم بيشتر مي شود. پس مصرف خوراكي هاي حاوي منيزيم مثل سبزيجات برگ دار، موز و لوبياي سويا را فراموش نكنيد.