باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر

ارتباط و اثرات طناب زنی با ورزش های دیگر::

1-  ورزش های راکتی

یک برنامه طناب زنی برای تقویت عضلات چشم ، دست و هماهنگی پاها ، چالاکی دست ها و پاها ، برای سرویس زدن ، دریافت کردن و رسیدن به موقع به توپ در رشته هایی مانند تنیس ، بدمینتون ، تنیس روی میز و اصولاً ورزش های راکتی مؤثر بوده و برای استقامت عضلات کمر و دست ها و همچنین قدرت گرفتن راکت مفید می باشد.

۲- ورزش های توپی
شامل بسکتبال ، فوتبال ، فوتبال آمریکایی ، بیسبال ، سافتبال و غیره می باشد . برای پیشرفت و تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی می تواند کمک نماید و سطح ورزشکار را بالا ببرد.
- ریتم و زمانبندی ورزشکار را تقویت نماید.
- شتاب و مقدار جهش در پریدن ها را افزایش می دهد.
- سرعت و چابکی را در منطقه های کوچک بالا می برد.
- موجب افزایش قدرت در عضلات بزرگ ران ، زانو و مچ پاها می شود.
- هماهنگی بهترین عضلات دست و پا و چشم را بوجود می آورد.
- موجب افزایش استقامت و ثبات برای انداختن و پرتاب کردن و بلوکه کردن ، شوت نمودن و نگه داشتن و حتی حمل توپ و ضربه به توپ می شود.
- به طور جالبی موجب افزایش قدرت دریبل هداری توپ ، دریافت و پرتاب کردن آن می شود.
- برای اینکه توپ روی پاها باقی بماند و به اصطلاح توپ بچسبد ، مفید می باشد.
- برای اینکه ورزشکار در سطح عالی و بین المللی رقابت نماید و در آن میادین بتواند به موقع دستورات مختلف حرکتی را به عضلات خود بفرستد نیاز به اجرای برنامه طناب زنی دارد.

۳- ورزش های تشکی
شامل کشتی ، جودو ، ژیمناستیک ، ورزش های رزمی و غیره شده که برای تقویت در موارد زیر برنامه طناب زنی مفید ومؤثر است.
- برای تقویت مهارت های دست در دست و پا در پا.
- موجب افزایش چابکی در دست ها و پاها می شود.
- موجب تقویت عضلات کف پائی می شود.
- سرعت عمل و عکس العمل را افزایش داده و حرکات و ضربات پرخروش و انفجاری را تقویت می نماید.
- برای تقویت قفل نمودن دست ها دورکمر و حالت برعکس یعنی گرفتن توسط حریف مفید می باشد.
-  مچ پاها و عضلات پاها را برای فرود از ارتفاع زیاد تقویت می نماید.
- هماهنگی و تعادل را افزایش می دهد.
- موجب بالا بردن سیستم انرژی هوازی و غیر هوازی می شود.
- برای کنترل وزن و سوزاندن کالری در مدت کوتاه مفید می باشد.

۴- بوکس
- طناب زنی با بوکس مترادف است و ورزشکاران بزرگ و برجسته این رشته مانند محمد علی کلی ، سوگار ، ری لونارد ، روبرت دوران ، اوسکاردل هویا ، مایک تسیون و قهرمانان دیگر از برنامه طناب زنی به عنوان برنامه اصلی و تمرینی خود استفاده می کرده اند.
- برنامه طناب زنی در ورزش بوکس باید به گونه ای باشد که انرژی مورد نیاز ورزشکار را در مسابقه تأمین نماید به عبارتی شبیه سازی انجام بگیرد ، یعنی انرژی مورد نیاز در هر راند و حاصل آن ضربدر راندی که ورزشکار در آن قراردارد توسعه برنامه طناب زنی تقویت گردد.
- بوکسورها نیاز به تمرکز ، سریع دویدن ، با قدرت طناب زدن ، دوبار طناب را رد کردن و یک پا در میان حرکت را انجام دادن ، دارند.
- طناب زدن سریع و طناب زنی با طناب سنگین ، یا افزایش حوله یا کیسه ای به دور طناب می تواند برای تقویت آمادگی قلبی ، عروقی و انجام حرکتهای انفجاری مفید باشد.
- یک قهرمان بوکس نیاز به حرکت های پا دارد و خیلی برایش مهم است ، طناب زنی به پیشرفت و تقویت آن کمک می کند . اجرای برنامه طناب زنی موجب تقویت و پیشرفت حرکات پا در ورزش بوکس می شود.
- موجب تقویت عضلات کف پائی می شود که معمولاً بوکسورها برای بالا بردن تعادل خود به آن نیاز دارند.
- موجب تقویت تغییر وضعیت یا به اصطلاح جا خالی بوکسور می گردد.
- موجب تقویت سرعت عکس العمل ، هماهنگی ، تعادل ، ریتم و قدرت دستها و پاها و کمر و ساعدها می شود.

۵- ورزش های چوبی مانند هاکی
- برنامه طناب زنی موجب افزایش قدرت چوب دستی شده و عضلات مچ و دست ها را تقویت می نماید.
- برای زدن ضربات کنترلی در بازی ها مفید است.
- مچ پا و زانوها را برای چرخش های سریع آماده می نماید.