باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

بادام

کالری پایین بادام نقش مؤثری

کالری پایین بادام نقش مؤثری در کاهش وزن بازی می کند، تحقیقات انجام شده روی این مغز جادویی نشان داده است: چربی تک سیرنشده موجود در بادام علاوه بر اینکه میزان انسولین خون را تنظیم می کند و موجب افزایش احساس سیری می شود و بدین وسیله حجم غذای مصرفی را در طول روز کاهش می دهد.