باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

بالا بردن Gh

تلاش روزانه ما در جهت کسب و افزایش توده های عضلانی می باشد .

تلاش روزانه ما در جهت کسب و افزایش توده های عضلانی می باشد . اگر شما هم به دنبال چنین چیزی هستید ( تکه های ضخیم گوشت ) بایستی پاسخ را با ۳هورمون کلیدی شامل تستسترون ، انسولین و هورمون رشد ( GH ) تحریک کنید . هر سه مورد مهم بوده اما در این مقاله عمدتاً با هورمون رشد ( GH ) سر و کار داریم چراکه کسب مزیت های دو جانبه در جهت افزایش بیشتر عضله و تحلیل رفتن چربی ها می شود که این چربی ها تمام آن توده عضلانی را که به سختی به دست آورده ایم پنهان می کنند .

 

1 - تمرینات ورزشی سنگین انجام دهید !

ورزش ، یک روش مؤثر و علمی در جهت آزاد کردن هورمون رشد می باشد. اگر می خواهید سبب فعال سازی هورمون رشد شوید با وزنه های سنگین و حداکثر در هر ست ورزش کنید .

2 - به ورزش های ( حرکت های ) اصلی بپردازید !

تمرینات مرکب چند مفصلی مثل اسکوات ، پرس ها ( که در آنها شما می توانید از میازن وزنه های سنگین تری استفاده کنید ) ، از تمرین پشت پا ، تمرینات چرخشی و تمرینات پرتابی بهتر می باشند چراکه سبب آزادسازی ( GH ) بیشتری می شوند . برای حصول نتایج مطلوب به انجام حرکت های اصلی بپردازید