باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

در ماه چند کیلو وزن کم کنید ؟

برنامه ریزی برای کاهش وزن باید ........

برنامه ریزی برای کاهش وزن باید به گونه‌ای طراحی شود که میزان کاهش وزن بین ۲۰۰ تا ۹۰۰ گرم در هفته باشد. بنابراین نهایتاً می‌توانید ۴ الی ۵ کیلو در ماه وز کم  کنید چون بیشتر از این باعث آسیب به بدن و مهمتر از همه شل شدن پوست بدن می‌شود.

به طور کلی یک رژیم غذایی با کالری متوسط همراه با افزایش متوسط مصرف انرژی باعث تعادل منفی انرژی خواهد شد. برای مثال اگر دریافت انرژی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو کالری در روز کاهش یابد و از سوی دیگر هزینه انرژی ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلو کالری در روز افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت در طی ۷ روز ۴۵۰ گرم چربی از بدن کم شود. هر ۳۵۰۰ کیلوکالری انرژی، معادل ۴۵۰ گرم است.