باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

سارکوپنیا چیست؟ (خانمهای میانسال حتما مطالعه نمایند)

با شروع سن ۴۰ سالگی در زنان بیشتر زنان هر سال حدود نیم کیلو از حجم عضلات خود را از دست می دهند .

به جای عضله ی از دست رفته چربی جایگزین می شود تا ۸۰ سالگی یکی از سه قسمت عضلات از دست می

رود.به این تغییرات سارکو پنیا می گویند.

زمانی این تغییرات قسمتی جدا ناشدنی از زندگی بود چه در زنان و چه در مردان ولی امروزه راه حل این مشکلات پیدا شده است.

شما با افزایش حجم عضلات با ورزش های قدرتی در برابر این تغییرات مصون می شوید.

لطفا خانم ها از وزنه نترسید و از ورزش های بدن سازی نترسید شروع کنید.

فواید ورزش بدن سازی برای خانم های بالای ۴۰ سال

جلوگیری از پوکی استخوان وحتی ترمیم آن

افزایش تعادل

افزایش انرژی و شادی و نشاط

کمک به کنترل چربی و وزن جایگزینی عضله به جای چربی

بهبود انعطاف پذیری بدن

توان و نیرو افزایش می یابد

سارکوپنیا یک کلمه ی روسی است سارکو یعنی گوشت وپنیا یعنی از دست دادن پس سارکوپنیا یعنی از
 
دست دادن عضله که باعث ضغف جسمی و کاهش نیروی زیستی است .

 

باشگاه زاکی با در اختیار داشتن مربیان متخصص به صورت علمی در خدمات شما عزیزان است و باعث می شود در سنین بالا از کار افتاده نشوید و با کیفیت زندگی نمایید.