باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

ورزش بعد از غذا... خوب یا بد؟

حتما برایتان پیش آمده که بعد از خوردن غذا به خصوص غذای سنگین، به شما توصیه کرده اند که فعالیت کنید تا غذا هضم شود. آیا این عمل از دیدگاه پزشکی صحیح است؟

از دیدگاه طب ایرانی، فرآیند هضم و جذب غذا نقش بسیار پر رنگی در حفظ سلامتی و پیشگیری از بسیاری از بیماری ها دارد. هضم غذا از هنگام خوردن غذا و در دهان شروع می شود و بسته به نوع غذایی که خورده ایم تا چند ساعت پس از غذا ادامه می یابد. در هنگام هضم توجه بدن و سیستم گردش خون معطوف به دستگاه گوارش است بنابراین پرداختن به هرعملی که بدن را به نحوی از هضم غذا منحرف کند، مضر است 

خواه این عمل فعالیت بدنی نظیر ورزش کردن باشد 
خواه فعالیت فکری مانند مطالعه سنگین 
خواه تحولات روحی و روانی نظیر خشم.
بنابراین پیاده روی آرام پس از خوردن غذا در حد چند قدم به حدی که منجربه رسیدن غذا به بخش انتهایی معده و تحریک ترشح آنزیم های گوارشی شود مفید است ولی هرگونه فعالیتی که منجر به کار عضلانی، تعریق، خستگی و ضعف شود مضر خواهد بود.