باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

كسب مقام نخست مسابقات انتخاب ليدر ايروبيك ماراتن مشهد توسط خانم سپيده سيفي از باشگاه زاكي

اولين مسابقات انتخابي برترين مربي ايروبيك ماراتن از ميان مربيان ايروبيك مشهد در تاريخ 9دي ماه 94 برگزار گرديد

در اين مسابقات برترين مربيان ايروبيك مشهد حضور داشتند و سه نفر مربي برتر جهت ليدر مسابقات ايروبيك انتخاب گرديدند.

با افتخار به استحضار مي رساند سركار خانم سپيده سيفي از باشگاه زاكي مشهد (ويژه بانوان) مقام نخست را كسب نمودند،

اين موفقيت بزرگ را به ايشان و مجموعه باشگاه هاي زاكي تبريك عرض مي كنيم و منتظر كسب مقام و موفقيت هاي بيشتر توسط ورزشكاران و مربيان باشگاه هاي زاكي مشهد هستيم

1لازم به ذكر است ايشان در مسابقات ماراتن طي دو سال اخير برگزار گرديده است نيز حائز رتبه دوم گرديده بودند.

يكي از ويژگي هاي اصلي باشگاه زاكي همكاري با برترين مربيان مشهد در هر رشته مي باشد و مربيان باشگاه هاي زاكي در مسابقات متعددي كه در طي دو سال گذشته برگزار گرديده هميشه جزء سه نفر نخست مسابقات بوده اند.

رتبه نخسب مربي زاكي در برترين مربي ايروبيك مشهد انتخابي ليدر