باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

مژده به ورزشکاران گرامی: دستگاه تحلیل بدن در شعبه 2 باشگاه زاکی ویژه بانوان اضافه گردید

Body Composition Analyzer دستگاههای InBody را جهت بررسی ترکیبات داخل بدن با دقت بسیار بالا ارائه نموده است. علاوه بر استفاده از روش اندازه گیری مستقیم هر قسمت، این سیستم توانایی اندازه گیری مقاومت تنه را که قسمت اعظم بدن را تشکیل می دهد، دارد .

با استفاده از دو مکانسیم اندازه گیری مستقیم هر قسمت و اندازه گیری مولتی فرکانس، نتایج بسیار دقیقی به دست می آید که دقیق تر از روشهای معمول تجربی است. 8 نقطه تماس باعث افزایش دقت کارائی دستگاه شده است . با تکنولوژی انحصاری این دستگاه  توانسته است محدودیتهای روشهای مرسوم را پشت سر بگذارد . 
از آنجاییکه کل بدن به صورت یک هادی یک شکل و یکنواخت نیست، بنابراین در این دستگاه، بدن به صورت 5 استوانه در نظر گرفته شده است 4 استوانه اندامها و یک استوانه بدن ، میزان آب بدن به صورت قسمتی در هر استوانه اندازه گیری می شود .
با استفاده از سیستم اندازه گیری مولتی فرکانس ، می توان آب داخل سلولی و خارج سلولی هر قسمت از بدن را به صورت جداگانه محاسبه نمود . بنابراین دیگر برای محاسبه آن نیاز به روشهای مرسوم استفاده ازجنس و سن و فرمولهای خاص نیست. 
پارامترهای که توسط دستگاه اندازه گیری می شوند:
 
وزن
توده عضلات اسکلتی
حجم توده چربی
میزان آب بدن
توده چربی آزاد
اندکس توده بدن (BMI)
درصد چربی بدن
نسبت دور کمر به باسن ( WHR)
میزان متابولیسم پایه (BMR)
آنالیز منطقه ای چربی و عضله
کنترل عضله و چربی
امپدانس هر منطقه از بدن

می توانید از ساعت 8 صبح الی 8 شب با مراجعه به باشگاه زاکی شعبه 2 واقع در استقلال 2- چهارراه اول سمت چپ - پ36  
از دستگاه Body Composition Analyzer  جهت تحلیل اجزاء بدن استفاده نمایید و از وضعیت بدن خود آگاه شوید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن شعبه 2 زاکی تماس بگیرید:

آدرس شعبه 2: مشهد- بلوار استقلال- استقلال 2- چهار راه اول سمت چپ- پلاك36

تلفن: 36075523