باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

رشته غيرمجاز زومبا در باشگاه هاي زاكي برگزار نمي گردد

باشگاه هاي زاكي ويژه بانوان مشهد در چارچوب قانون عمل مي كنند

اخيرا گزارشاتي نادرست از باشگاه زاكي منتشر گرديده است كه درباشگاه زاكي رشته هايي غيرمجاز برگزار مي گردد كه غالبا توسط افرادي با مقاصد مشخص منتشر شده است كه قصد بدنامي باشگاه هاي نمونه زاكي را داشته اند.

بدون وسيله به اطلاع ورزشكاران عزيز مي رساند باشگاه هاي زاكي ويژه بانوان مشهد به عنوان باشگاه هاي نمونه كاملا درچارچوب قوانين و ضوابط حركت مي كند و صرفا رشته هاي ورزشي داراي مجوز را برگزار مي نمايد.

يكي از اصلي ترين اهداف ورزشي باشگاه زاكي تزكيه روح و روان ورزشكاران است كه يكي از وجوه تسميه زاكي نيز همين موضوع است تا ورزشكاران علاوه بر ورزش و سلامتي جسم روحي سالم و پرنشاط داشته باشند لذا مديريت مجموعه هاي زاكي بر روي اخلاق مداري و رعايت شئونات اسلامي كاملا دقت و توجه دارد كه ورزشكاران باشگاه كاملا بر اين موضوع واقف مي باشند.