باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

خدمات مشاوره تخصصی زاکی

اتاق مشاوره زاکی با هدف ارتقا و ارزیابی سلامت ورزشکاران در بخشهای مختلف آماده ارا ئه خدمات میباشد.

 

 

اتاق مشاوره زاکی با هدف ارتقا و ارزیابی سلامت ورزشکاران در بخشهای مختلف آماده ارا ئه خدمات میباشد. از جمله خدمات تخصصی این مرکز بررسی سیستم عضلانی – اسکلتی توسط تست نیویورک (صفحه شطرنجی) و بررسی وضعیت کف پای صاف و گود توسط پدوسکوپ و ثبت دور سنجی ها در پرونده سلامت ورزشکاران میباشد. ارا ئه ورزشهای اصلاحی و تخصصی جهت رفع عوارض موجود از جمله خدمات رایگان این مرکز به اعضای محترم زاکی میباشد.

ساعت های حضور مشاورین ورزشی:

 صبح ها 10 الی 11 
عصر ها 18 الی 20

 http://www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

  05136052542