باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تشکیل پرونده سلامت

تشکیل پرونده سلامت برای اعضای فعال باشگاه


باسلام


بدینوسیله به اطلاع میرسانیم کلیه ورزشکاران عزیز که در حال حاضر عضو فعال باشگاه هستند از امروز مورخ 21 مرداد ماه برای تشکیل پرونده سلامت در ساعات ذکر شده به بخش مشاوره ورزشی مراجعه نمایند.


صبح: 10 الی 12
عصر:17 الی 20


www.zakee.ir

telegram: @zakee2

intagram: zakee.club