باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

فواید تی آر ایکس

فواید تی آر ایکس

 

- بالا بردن آمادگی جسمانی

- استقامت

- انعطاف پذیری

- قدرت جسمانی

- چابکی

- چربی سوزی

- هماهنگ سازی کارکرد عصب و عضله

- ورزشی بسیار مناسب برای همه افراد و در هر سنی به خصوص برای بانوان جهت تناسب اندام

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542