باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

تغذیه در ورزشکارانی که نیاز به کاهش وزن دارند

تغذیه در ورزشکارانی که نیاز به کاهش وزن دارند

- در ورزشهایی مانند بوکس، وزنه برداری ، جودو، کشتی و ژیمیناستیک در اغلب موارد ورزشکاران دارای وزن بیشتر از معمول و یا دلخواه می باشند.وقتی که فرصت کافی وجود داشته باشد، پیدا کردن راه حل مناسب آسان است در این صورت کافی است فرد برای چند روز رژیم غذایی لاغری غنی از پروتئین مصرف کند. اگر رژیم غذایی موقتی باشد خطری وجود ندارد این رژیم سریعا موجب کاهش وزن می شود. و علیرغم محدودیت انرژی نسبتا متعادل است و هیچگونه نارسایی ندارد، غیر از اینکه ممکن است یبوست ایجاد کند یا مقدار ادرار ناکافی باشد. در اینجا پزشک برای درمان از داروهای ساده ولی اختصاصی کمک می گیرد.

- برای کاهش نیم کیلو در هفته باید کالری دریافتی روزانه را 500 کیلو کالری کاهش دهیم. که می توان این کار را از طریق کاهش 250 کیلو کالری دریافتی و افزایش فعالیت تا حد 250 کیلوکالری در روز ( معادل 5 مایل دوچرخه سواری ) انجام داد.

- کاهش وزن سریع باعث می شود که آستانه تحریک پذیری انسان پائین بیاید و عکس العمل های انسان را کند و تمرکز حواس را کاهش و تولید بی خوابی نماید بنابر این توصیه می شود قبل از شروع فصل بازیها با کم کردن وزن بطور تدریجی به وزن مورد نظر برسید.

- برای کاهش ا کیلو در هفته 1000 کیلو کالری از انرژی روزانه باید کاسته شود که می توان 500 کیلوکالری انرژی دریافتی از غذا را کم کرده و میزان ورزش را هم تا حد از دست دادن 500 کیلو کالری در روز افزایش دهیم ( معادل 5 مایل دویدن )غذای کمتری بخورید و زیادتر ورزش کنید. اگر شخصی تحت رژیم ورزشی، تداوم ندهد کاهش وزن را بتدریج از دست خواهد داد.

- اگر رژیم را با ورزش همراه کنید سوخت چربی بدن سرعت بیشتری خواهد داشت تا استفاده از رژیم یا ورزش به تنهایی.

- در رژیم اهداف واقع بینانه ای در نظر بگیریم و در مدت ثابت آن را دنبال کنیم.

- تعادل مایعات الکترولیت های بدن باعث افزایش توانایی ورزشی می شود. سعی نکنید برای رسیدن به وزن مطلوب مصرف آب را کاهش داده یا از داروی مدر و یا سونا استفاده و آب بدن خود را کاهش دهید.

- قبل از مسابقه و در طول زمان تمرین وزن خود را به سطح مطلوب کاهش دهید.


  سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542