باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

شافل چیست؟

رقص شافل یا همان رقص ریو حرکت تند پنجه و پاشنه های پاها از مشخصه های بارز رقص شافل و رقص ریومی باشد .

رقص شافل یا شافل ملبورن Melbourne Shuffle نوعی رقص باشگاهی و رقص ریو rave است که در اواخر دهه ۱۹۸۰۰ در حلقه‌ های موسیقی و رقص های محلی ریو زیرزمینی ملبورن استرالیا شکل گرفت و پیشرفت کرد . رقص شافل یا همان رقص ریو حرکت تند پنجه و پاشنه های پاها از مشخصه های بارز رقص شافل و رقص ریومی باشد که آن را مناسب برای انواع موسیقی الکترونیک ساخته است . این نوع رقص مدتی است که در ایران و توسط پسران ایرانی و دختران ایرانی اجرا می شود .

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542