باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

کراس فیت چیست؟

کراس فیت ترکیبی از چند ورزش استقامتی و سرعتی است.

کراس فیت چیست؟

کراس فیت ترکیبی از تمرین مقاومت، پلایومتریک انفجاری، تمرین سرعت، وزنه برداری به سبک قدرتی و المپیک، کتل بلز، تمرین وزن بدن، ژیمناستیک و تمرین های استقامتی است. کراس فیت با انجام این تمرین ها، اجزای اصلی تناسب اندام را هدف قرار می دهد. تناسب ریوی و قلبی، استقامت، قدرت و استحکام عضلانی، انعطاف، نیرو، سرعت، چالاکی، تعادل، هماهنگی و دقت. آموزش روش کراس فیت به 3 تا 5 روز کار د هفته نیاز دارد. ورزش ها شدید و کوتاه هستند و 5 تا 15 دقیقه بیشتر طول نمی کشند.

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

   05136052542

کراس فیت در مجموعه زاکی تحت نظر مسئول کمیته کراس فیت استان می باشد.