باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

آغاز کلاسهای تناسب اندام تضمینی 5 ماهه

آغاز کلاسهای تناسب اندام تضمینی ظرف 5 ماه با کلاسهای ترکیبی باشگاه زاکی زیر نظر تخصصین علوم ورزشی و تغذیه به صورت اصولی عودت وجه در صورت عدم موفقیت

هوشیارانه باشگاه خود را انتخاب کنید

باشگاه زاکی تلاش دارد با کمک متخصصین حوزه علوم ورزشی به صورت اصولی به ورزشکاران خدمات ارائه دهد.

زاکی با پیشرو بودن در این عرصه مقامهای متعددی در طی سالهای گذشته کسب کرده است و ورزشکاران متعددی را به این عرصه معرفی کرده است. 
باشگاه زاکی به پشتوانه مشتریان وفادار و همراه باشگاه ،همواره به دنبال بهبود مستمر و کاهش نقاط ضعف می باشد.

با کمک اتاق فکر باشگاه تلاش داریم خدمات ورزشی را با بهره گیری از مربیان و مشاورین مجرب ارائه دهیم که کمترین آسیب و بیشترین بازدهی را برای ورزشکاران داشته باشد.

لطفا
در صورت مشاهده تبلیغات  مشابه  باشگاه زاکی، تحقیق نمایید و مطمئن شوید چه  تیمی آنرا طراحی و اجرا می نمایند، باشگاه زاکی هیچ شعبه دیگری ندارد.


کیفیت اتفاقی نیست.

 سبك زندگي سالم يك انتخاب است. 

 با كيفيت زندگي كنيم. 

 

www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

 تلفن :  05136052542