باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

مثلث بدنی چیست؟

تمرین، تغذیه و استراحت

۱. تمرين یک ورزشکار زمانی که در باشگاه کار ورزشی انجام میدهد هدفش ساختن جسمی متناسب وسالم، ذهنی هوشیار واگاه است . طراحی حرکات یک مربی باید به گونه ای باشد که تمام عضلات را درگیر کند وبا تنوع حرکتی ،رشد مناسب وخوبی را برای بدن ایجاد کند

۲. تغذیه بعد از این که عضلات با تمرین تحریک می شوند برای رشد احتیاج به مواد پروتئینی دارند. پروتئین ها به ۲ دسته ” حیوانی و گیاهی ” تقسیم می شوند عضلات برای رشد به آمینو اسید که همان اجزای تشکیل دهنده پروتئین ها می باشند احتیاج دارد و برای افزایش حجم عضلات نیز به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بایستی حداقل ۱/۵گرم پروتئین مصرف شود

۳. استراحت استراحت شاید مهم ترین ضلع این مثلث ، باشد. چون در زمان استراحت است که عضلات رشد می کند و اگر شما در طول شب، ۴ الی ۵ ساعت می خوابید و مابقی زمان خود را صرف کار کردن خود می کنید انتظار رشد عضلات را نداشته باشید چون عضلات برای رشد (۸ ساعت) خواب شبانه احتیاج دارند که از اوایل ساعت ۲۲ شروع می شود چون از این ساعت تا ساعت ۳ نیمه شب ، میزان هورمون رشد به بالاترین میزان خود میرسد . سبك زندگي سالم يك انتخاب است . با كيفيت زندگي كنيم .

 www.zakee.ir

Telegram: @zakee2

Instagram: zakee.club

‌ ‌05136052542