باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

کراس فیت/کیک بوکسینگ

شروع کلاس کراس فیت/کیک بوکسینگ شنبه 7 بهمن ساعت 15 الی 16

سبك زندگي سالم يك انتخاب است با كيفيت زندگي كنيم ‌ www.zakee.ir Telegram: @zakee2 Instagram: zakee.club ‌ ‌ ‌05136052542