باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

جشنواره تخفیف رمضان

با جشنواره تخفیف رمضان باشگاه ورزشی زاکی به استقبال تابستان برویم

تخفیفات جشنواره رمضان:

15%  ثبت نام مشتریان جدید

20% ویژه مشترکین فعلی و قبلی (وفادار زاکی)

25%  ویژه ثبت نام گروهی 4 نفر همزمان

5% +  به ازای هر ماه اضافه تا سقف 40% 
مثلا 2ماهه 5% تخفیف بیشتر، 3 ماهه 10% تخفیف بیشتر و....

 

توجه: امکان فریز کردن در ماه رمضان وجود دارد.

 

ثبت نام حضوری و تلفنی انجام می گردد.

آدرس: ابتدای امامت 30- پلاک 4

تلفن: 05136052542