باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

برنامه کلاس های باشگاه زاکی

برنامه ساعت های برگزاری کلاسهای متعدد و تخصصی باشگاه زاکی به شرح جدول زیر

 

تغییرات بعدی به اطلاع دوستان خواهد رسید.

 

برنامه کلاس های باشگاه ورزشی زاکی

روزهای فرد

روزهای زوج

8:30  الی 10             بادی بیوتی     (سمانه ظهوریان)

8:30 الی 10                فیتنس        (سمانه ظهوریان)

9 الی 10                       کراس فیت   (سمانه زارعی)

9 الی 10                         کراس فیت          (سمیرا زارعی)

10 الی 11                      پیلاتس           (سمیرا زارعی)

10 الی 11                        فیوژن فیتنس       (سمانه زارعی)

10 الی 10:45            اسپینینگ        (سمانه ظهوریان)

10 الی 10:45               اسپینینگ        (سمانه ظهوریان)

10:15 الی 11:15        تی ارایکس    (سمانه ظهوریان)

10 الی 11                         کراس فیت       (سمیرا زارعی)

11 الی 12                      افزایش قد      (سمیرا زارعی)

11الی 12                          بدنسازی          (سمیرا زارعی)

11:15 الی 12:15        کراس فیت     (سمانه زارعی)

12 الی 13                       مهارتهای فردی و نمایشی(زهرا رضوانی)

11:15 الی 12               اسپینینگ       (سمانه ظهوریان)

11:15 الی 12:15           کراس فیت   (سمانه ظهوریان)

12 الی 13                    ایرو حرفه ای    (زهرا رضوانی)

14 الی 15                        شافل    (       )

14 الی 15                    یوگا                 ( ریحانه نجاتی )

14:45 الی 15:45      کراس فیت(سمانه زارعی)

15 الی 16    ژیمناستیک هنری(باله) مقدماتی      (ریحانه نجاتی)

15 الی 16                          ایرودنس        (سونا نعمتی)

16 الی 17    ژیمناستیک هنری(باله) پیشرفته     (ریحانه نجاتی)

16 الی 17                         ایرو حرفه ای  (زهرا رضوانی)

15:15 الی 16:15      کراسفیت          (سمانه زارعی)

15:45 الی 16:45     تی ارایکس  (غزاله امیری)

16:15 الی 17:15      فری استایل (نازنین گل احمدی)

16:45 الی 17:45    کراس فیت   (سمانه زارعی)

17:15 الی 18:15      کراسفیت اصلاحی (سمیرا زراعی)

16:15 الی 17                اسپینینگ     (نازنین گل احمدی)

17:15 الی 18             اسپینینگ          (نازنین گل احمدی)

17 الی 18                     پیلاتس         (زهره مختاری)

18 الی 19                     شکم پهلو           (نازنین سعدیفر)

17 الی 17:45             اسپینینگ      (نازنین گل احمدی)

18:15 الی 19:15       کراسفیت             (سمیرا زارعی)

17:45 الی 18:45    کراس فیت    (سمیرا زارعی)

19 الی 20                      ایروفیتنس       (نازنین گل احمدی )

18 الی 19                        ایرو حرفه ای     (سونا نعمتی)

19 الی 19:45              اسپینینگ          (نازنین سعدیفر)

18 الی 18:45             اسپینینگ      (نازنین گل احمدی)

19:15 الی 20:15       بدنسازی ترکیبی (سمیرا زارعی)

19 الی 20                     بدنسازی        (سمیرا زارعی)

20:15 الی 21:15       تی آر ایکس (غزاله امیری)

18:45 الی 19:45    فری استایل    (نازنین گل احمدی)

20 الی 21                      شافل (زهرا رضوانی)

19 الی 19:45                اسپینینگ       (                )

19:45 الی 20:30      اسپینینگ           (نازنین سعدیفر)

19:45 الی 20:45     کراس فیت     (سمیرا زارعی)

 

آدرس باشگاه:      بلوار امامت- ابتدای امامت 30 پلاک 4      باشگاه ورزشی زاکی ویژه بانوان

تلفن: 05136052542         ساعت کار باشگاه: 8 الی 21

کانال تلگرام:   https://t.me/zakee2            آدرس سایت:    www.zakee.ir