باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

آغاز ثبت نام کلاس های ورزش صبح گاهی باشگاه زاکی

به اطلاع خانمهای ورزشکار سحرخیر و خانمهای شاغل می رساند

کلاس های ورزش صبح گاهی زیر نظر سرکار خانم سمیرا زارعی در باشگاه زاکی ساعت 7الی 8 و 8 الی 9 برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر را حضوری و یا تلفنی می توانید دریافت نمایید :

​آدرس: خراسان رضوی- مشهد- بلوار امامت- ابتدای امامت30 پلاک 4

باشگاه ورزشی زاکی ویژه بانوان