باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

زمانبندی کلاسهای ورزشی باشگاه زاکی مشهد

جدول زمان بندی به شرح زیر می باشد

زمان بندی کلاسهای باشگاه ورزشی زاکی مهر ماه 1397

سالن هوازی

زوج

فرد

ساعت

رشته

مربی

ساعت

رشته

مربی

9 الی 10

فیتنس

سمانه ظهوریان

9 الی 10

بادی بیوتی

سمانه ظهوریان

10:05 الی 11:05

فیوژن

سمانه زارعی

10:05 الی 11:05

پلاتس

سمیرا زارعی

11:10 الی 12: 10

بدنسازی

سمیرا زارعی

11:10 الی 12:10

بدون موزیک

....

15 الی 16

مهارتهای فردی نمایشی

سونا نعمتی

15 الی 16

بدون موزیک

....

16 الی 17

ایروحرفه ای فیتنس

سونا نعمتی

16 الی 17

ژیمناستیک هنری

ریحانه نجاتی

17:05 الی 18:05

پیلاتس

زهره مختاری

17:05 الی 18:05

اصلاحی

....

18:10 الی 19:10

ایروبیک حرفه ای

سونا نعمتی

18:10 الی 19:10

ایروبیک شکم و پهلو

نازنین سعدیفر

19:15 الی 20:15

بدنسازی

سمیرا زارعی

19:15  الی 20:15

ایروفیتنس

الهه تیموری

 

سالن کراسفیت

زوج

فرد

ساعت

رشته

مربی

ساعت

رشته

مربی

8 الی 9

صبحگاهی

سمیرا زارعی

8 الی 9

صبحگاهی

سمیرا زارعی

9 الی 10

کراسفیت

سمیرا زارعی

9:05 الی 10:05

کراسفیت

سمانه زارعی

10:05 الی 11:05

کراسفیت

سمیرا زارعی

10:10 الی 11:10

تی آر ایکس

سمانه ظهوریان

11:10 الی 12:10

کراسفیت

سمانه ظهوریان

11:15 الی 12:15

کراسفیت

سمانه زارعی

12:15 الی 13:15

بدون موزیک

سمیرا زارعی

15:15 الی 16:15

کراسفیت

سمانه زارعی

15:45 الی 16:45

تی آر ایکس

هاجر فاضلی

16:15 الی 17:15

افزایش قد

....

16:50 الی 17:50

کراسفیت

سمیرا زارعی

17:15 الی 18:15

کراسفیت اصلاحی

سمیرا زارعی

17:55 الی 18:55

بادی پامپ

سمانه زارعی

18:20 الی 19:20

کراسفیت

سمیرا زارعی

19 الی 20

کراسفیت

هاجر فاضلی

19:25 الی 20:25

ترکیبی

سمیرا زارعی

20:05 الی 21:05

کراسفیت

سمیرا زارعی

 

 

 

 

 

سالن اسپینینگ- فیتنس (نیمه خصوصی)

زوج

فرد

ساعت

مربی

ساعت

مربی

10 الی 11

سمانه ظهوریان

10 الی 11

سمانه زارعی

11:15 الی 12:15

سمانه زارعی

11:15 الی 12:15

سمانه ظهوریان

 

 

16 الی 17

سمانه زارعی

17 الی 18

سمیرا زارعی

17 الی 18

الهه تیموری

18 الی 19

هاجر فاضلی

18 الی 19

نرگس مطهری

 

 

19:15 الی 20:15

نازنین سعدیفر

 

سالن دستگاه (نیمه خصوصی)

زوج

فرد

ساعت

مربی

ساعت

مربی

17 الی 18

سونا نعمتی

16 الی 17

نرگس مطهری

18:15 الی 19:15

سمیرا زارعی

17:10 الی 18:10

نازنین سعدیفر

19:15 الی 20:15

نرگس مطهری

18:15 الی 19:15

اله تیموری

 

در سایر ساعت ها ، تایم سالن دستگاه آزاد می باشد. 

 

 

آدرس باشگاه زاكي:   ابتدای امامت 30- پلاک 4

تلفن باشگاه:       05136052542

                                          كانال تلگرام:  zakee2اینستاگرام : zakee.club