باشگاه ورزشی زاکی مشهد (ویژه بانوان)

آغاز کلاسهای CX WorX ویژه بانوان در زاکی

راه حل عمل برای رسیدن به تناسب اندام

این ورزش راه حل نهایی شما برای رسیدن به تناسب اندام و داشتن ماهیچه هایی 
فرم گرفته می باشد.که تمامآ بر اساس مطالعه و تحقیق علمی بنا شده است.
این بخش شامل تمریناتی برای ماهیچه های  پهلو و زیر بغل و سینه و ماهیچه 
های رابط بالا تنه و پایین تنه می باشد.در نهایت این تمرین باعث خواهد شد هم 
تناسب اندام خوبی پیدا کنید و هم احساس قدرت داشته باشید.

کلاسهای  CX WorX زیر نظر مربی حرفه ای برگزار می شود.

ثبت نام این کلاس از امروز آغاز گردیده است